Länets sädesmagasin under den svenska tiden. Kronans kornbod och skattecentral i välbevarat skick.

 

 

Foto Erling Byskata
Foto Erling Byskata