Föreningens historia

 

Kronoby hembygdsförening r f grundades år 1953, men redan på 1910-talet började Kronoby Ungdoms- och Nykterhetsförening bedriva hembygds- och museiverksamhet i Kronoby. Det första hembygdsmuseet invigdes sommaren 1930, då Fornstugan öppnade invid Samlingshuset. (Fornstugan blev sedermera loft på Tolvmansgården.)

 

I början av 1950-talet väcktes tanken på en självständig hembygdsförening. Konstituerande möte hölls den 6 december 1952 och i juni 1953 registrerades föreningen.

 

Enligt stadgarna ska föreningen "tillvarataga och vårda kulturminnen i Kronoby från såväl gången som nuvarande tid i såväl andlig som materiell bemärkelse. Den vill genom att upprätthålla ett museum understöda forskningen i hembygdens historia, dess natur, bebyggelse, näringar, levnadsförhållanden, språk, seder och bruk... Den vill hos de växande släktleden stärka och vidga hembygdskänslan, klargöra betydelsen av förfädernas livsverk och binda bandet fastare mellan forntid och nutid."

 

Föreningen har utvecklat verksamhet vid fyra platser - Tolvmansgården, Cronoholmens skeppswarf, Cronoby hospital på Korpholmen samt Påras kapellplats. Alla områden har successivt byggts upp och blivit intressanta och populära besöksmål. Utöver detta har föreningen rest minnesstenar och/eller informationstavlor vid ett halvdussin andra platser av historisk betydelse.

 

Till den publika verksamheten räknas de tidigare hembygds- och 1 maj-festerna vid Tolvmansgården, gammaldagsmarknaden som fortfarande arrangeras varje år i augusti på Tolvmansgården samt guidningar och olika program för besökare till historiskt intressanta platser.

 

Föreningen har ett arkiv i Säbrågården, Kronoby kommungård. Föreningens tidskrift Bygdebladet utkom regelbundet mellan 1973 och 1986, samt en jubileumsutgåva år 2003 då hembygdsföreningen firade 50 år.

 

 

 

Download
Vill du veta mer om föreningens historia?
Kronoby Hembygdsförening r.doc
Microsoft Word Document 53.0 KB