Hembygdsföreningen uruppförde sommaren 2010 skådespelet De fattigas rikedom som behandlar människoöden förknippade med spetälskehospitalet på Korpholmen. Skådespelet är skrivet av Lolan Björkman och musiken är komponerad av Eva-Lott Björklund. Regissör är Bo Kronqvist.  

 

Ny säsong 2011:

3 föreställningar gavs på Korpholmen, alla slutsålda. Dessutom gavs med stöd från Svenska Kulturfonden en föreställning på Själö i Nagu, också den slutsåld. Hembygdsföreningen tackar publiken och alla som på ett eller annat sätt medverkat. 

 

 

 

 

 

Bilder från De fattigas rikedom år 2010

Bilder från repetitionerna av De fattigas rikedom