Välkommen till vår hemsida

 

Kronoby Hembygdsförening r.f. är till för dem som är intresserade av lokalhistoria, lokal kultur och traditioner och att föra kunskapen om allt detta vidare till kommande generationer.

 

 

Föreningen har verksamhet på olika platser i Kronoby kommundel

 

  • Tolvmansgården - Museiområde med allmoge gårdsbyggnader och hembygdsgård och omfattande samling av föremål från början av 1900-talet
  • Korpholmen - Området där Kronoby spetälskehospital fanns på 1600-1800-talet. Nyuppbyggd hospitalskyrka år 2007, museibod och gravgård.
  • Cronoholmens Skeppsvarv - platsen för kungliga svenska amiralitetets skeppsvarv på 16-1700-talet. Museibod och smedja som berättar om områdets historia. Beläget på Jouxholmen. 
  • Påras Kapellplats - Området där man antar att den första bosättningen i Kronoby tog sin början och socknens första kyrka stod. Nyuppfört kapell, invigt 2012. 

 

Dessutom kan du via hembygdsföreningen besöka andra intressanta historiska platser i Kronoby

 

  • Kronomagasin - Länets sädesmagasin under den svenska tiden. Kronans kornbod och skattecentral i välbevarat skick. I kommunens ägo.
  • Minnesmärke över 1808-1809 års krig i Kronoby centrum. Minnessten med texten Stränderna striden sågo. Infotavla om striden i Kronoby 1809. 
  • Varggropen i Påras anlagd på 1840-talet.