Korpholmen - Kronoby hospital

 

1631-1841

 

Landshövdingen Johan Månsson Ulfsparre fick år 1628 i uppdrag att utse en plats för ett spetälskehospital. Vid hospitalet som grundades vid Korpholmen i Kronoby togs sjuka emot från Malax i söder till Karlö i norr. Det fanns i Finland vid den tiden enbart ett annat spetälskehopital på Själö i söder. I början var de intagna i huvudsak spetälskesjuka, men från och med 1700-talet intogs även "huvudsvaga" (mentalsjuka) och blinda och andra fattiga och sjuka.

 

På området finns den gamla begravningsplatsen bevarad. En kyrka som motsvarar den gamla kyrkan på hospitalsområdet och en klockstapel har nyuppförts år 2006-2007. På området finns en visningsbod med bl.a. kartor och en miniatyrmodell över området.

 

Ett kompendium sammanställt av Lolan Björkman som berättar om de många sällsamma och tragiska människoöden som genomlevts på Korpholmen finns att köpa. Lolan Björkman har även skrivit boken "I mörkret skyddad av ljus" om dessa människors öden. Eva-Lott Wikman har skrivit en själamässa med text av Lolan Björkman till dessa människors ära, vilken uruppfördes år 2007.

 

Kyrkan invigdes 17.6.2007 i samarbete med Kronoby Församling av biskop emeritus Erik Vikström. Kyrkan är timrad av den kände träskulptören och timmermannen Seppo Kalliokoski. I kyrkan hålls andakter och gudstjänster sommar och höst. Även bröllop och dop har arrangerats.

 

Beläget ca 1 km från riksväg 8 längs Hästövägen. Från Kronoby centrum ca 3,5 km. Adress: Hästövägen 100.

Kontakta Stig Finnholm, tel. 050 524 6792 . 

 

 

Download
Rapport från Mikko Helminens inledande arkeologiska undersökning på Korpholmen 2010
kronoby_dårholmen_rapport_2010_lores.pdf
Adobe Acrobat Document 3.2 MB
Download
Rapport från de publikarkeologiska utgrävningarna 2011
kronoby_dårholmen_(korpholmen)_2011_lowr
Adobe Acrobat Document 4.9 MB
Download
Rapport från de publikarkeologiska undersökningarna 2012
Helminen_och_Haarala 2013_-_Kronoby Dårh
Adobe Acrobat Document 3.0 MB