Cronoholmens Skeppsvarv på Jouxholmen

 

1673-1704

 

År 1673 lät prosten Jacobus Brennerus i Kronoby bygga skutan Cronelund för  svenska amiralitetets räkning. Skeppet godkändes i Stockholm och på varvet som grundades vid Jouxholmen i Kronoby byggdes närmare 70 fartyg.

 

Vid varvet byggdes främst lastfartyg som krejare, bojorter och kattor.

 

Varvet hade stor ekonomisk betydelse för bygden. Behovet av arbetskraft, virke och material var stort.

 

Verksamheten avslutades 1704 främst p.g.a. övergången till användande av ekvirke vid fartygsbyggen. Även de oroliga tiderna före och under stora ofreden påverkade situationen, senare orsakade landhöjningen försämrade sjösättningsmöjligheter.

 

Idag finns på Jouxholmen ett besöksområde med visningshus som beskriver områdets historia och berättar om forna tiders vedermödor och de skeppstimmermän som tjänade kronan såväl i Kronoby som i Karlskrona.

 

Beläget i Bråtö by, Jouxnabbavägen 20. Visare från Bråtövägen, ca 3,5 km från riksväg 8. Från Kronoby centrum ca 8 km.

 

Download
Anteckningar om Jouxholmens skeppsvarv
Kartor över skeppsvarvsområdet och skeppsbyggplatser i nejden, lista över skeppstimmermän, memorial till Mästerknekten Sande, virkeslista till skepp, mm. Författare Matts-Erik Nynäs, 2007.
Anteckningar om skeppsvarvet vid Jouxhol
Text Document 4.2 MB

 

Tips:www.postijahti.fi finns intressant material om 1600-talsskeppsbygge. S/Y Postijahti är byggd enligt modell av postjakter byggda 1679 på Jouxholmen.