Kronoby hembygdsförening är en aktiv förening med 150 medlemmar. Till föreningens verksamhet hör upprätthållandet av museiverksamhet vid tre verksamhetspunkter - Tolvmansgårdens hembygdsmuseum, Cronoholmens skeppsvarv på Jouxholmen och Korpholmens spetälskehospital, samt vård av och information om andra historiskt intressanta platser i Kronoby. Föreningen ordnar olika evenemang, av vilka den årligen återkommande gammaldagsmarknaden på Tolvmansgården är den mest synliga. Föreningen bedriver också museipedagogisk verksamhet i form av tidsresor och andra program för både barn och vuxna.

 

Det mesta av verksamheten bedrivs med talkokrafter, även om föreningen nu och då har anställda för att sköta specifika uppgifter. Föreningens styrelse vill tacka alla talkoarbetare för det fina jobb de gör och utan vilka inte skulle gå att bedriva den mångsidiga verksamhet som föreningen har idag.