Tolvmansgården

 

Tolvmansgården är en 1700-talsgård med ovanlig byggnadsstil med sidokamrar. Benämningen syftar på en av de 12 nämndemännen i den gamla häradsrätten. Tolvmansgården är Kronoby kommundels hembygdsmuseum.

 

På gården finns ett dussintal byggnader, bl.a. en drängstuga, ett torp (backstuga), ett loft, två bodar, en ria, en rökbastu och ett stall med snickarbod. Föremålen i museets samlingar är från 1800- tidigt 1900-tal och består av bruksföremål, hantverks- och lantbruksredskap. En utställning av sävarbeten finns i loftet.

 

Beläget vid Backfolkvägen 43 i Hopsala by. Vägvisare från riksväg 8, ca 1/2 km. Från Kronoby centrum ca 4 km. 

 

Vid Tolvmansgården arrangeras varje år den första lördagen i augusti en Gammaldags marknad med lokala försäljare och huvudattraktionen köttsoppa.

 

Dessutom organiseras tidsresor, utställningar och annat vid gården. 

 

Läs mera om Tolvmansgården och dess historia i nedanstående dokument. Dokumentet är ett kursarbete från Guideutbildningen som hölls inom projektet Tidsresor våren 2007.

 

Download
Tolvmansgården och dess historia
Kursarbete för Guideutbildning. Författare Eva-Marie Backnäs, 2007.
Tolvmansgården - kursarbete utan foton.d
Microsoft Word Document 4.0 MB